واحد بهداشت دهان ودندان كاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد بهداشت دهان ودندان

     
احاديث در مورد بهداشت دهان ودندان
معرفي واحد
نيروي انساني
واحد هاي دندان پزشكي
شرح وظايف
گروههاي هدف
كودكان 2تا 6ساله
كودكان6تا12ساله
زنان باردار
 

طرحها وبرنامه هاي درحال اجرا

طرح ادغام مراقبتهاي بهداشتي دهان ودندان در شبكه مراقبتهاي اوليه
  
الف) سطح یک خدمات بهداشت دهان و دندان
ب) سطح دو خدمات بهداشت دهان و دندان
  
برنامه ملي سلامت دهان ودندان دانش آموزان   
طرح كشوري سلامت دهان و دندان كودكان مهد كودكي
عكسهايي از فلورايد تراپي در مهد هاي كودك
مهد هايي كه در  فلورايد تراپي كودكان با وارنيش فلورايد( سال تحصيلي 89- 88  )  همكاري داشتند
 
   
   
   

لينكهاي مفيد

دستورالعمل استفاده از دهان شويه
مطالب در مورد بهداشت دهان ودندان
توصيه هايي برابي والدين
وارنيشهاي فلورايد
باورهای غلط در دندانپزشکی
نکاتی در مورد مسواک زدن کودکان
برنامه ماهیانه مسواک کودکان