تماس با بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

خطوط تلفن بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع)

اپراتور بیمارستان 55238300با7خط تلفن

نمابر بيمارستان 55251863

پست الکترونیکی بیمارستان:

Email: Aboulfazl.H.K[at]mums.ac.ir

                                                                                                                      

نام واحد

شماره تلفن مستقیم

شماره داخلی

شماره فکس

تلفنخانه

با ده خط 05155238300

-

-

ریاست بیمارستان

55238160

270

55251863

مدیر داخلی

55251863

271

-

دفتر پرستاری

55251865

232-260

55251865

کارگزینی

-

274

-

حسابداری مسئول

-

251

-

حسابداری ترخیص

-

250

-

حسابداری

-

252

-

بایگانی

-

283

-

HIS

55255562

301

-

پذیرش

-

205

-

واحد آمار

-

297

-

مددکاری

-

268

-

بخش نوزادانNICU

55251860

238

-

اورژانس

55251862

208

-

اطاق کنفرانس

55251861

269

-

CT.SCAN

55251864

303

-

پزشک اورژانس

-

210

-

اورژانس خواهران

-

209

-

آزمایشگاه

-

240

-

پاتولوژی

-

241

-

بانک خون

-

241

-

اطاق عمل

-

220-221

-

C.S.R

-

222

-

زایشگاه

-

233-234

-

جراحی مردان

-

247

-

جراحی زنان

55251866

220

-

اطفال

-

242

-

رادیولوژی

-

244

-

سونوگرافی

-

245

-

واحد آموزش

-

278

-

لنژری

-

282

-

خیاط خانه

-

258

-

شنوائی سنجی

-

246

-

بهداشت محیط

-

249

-

امور فنی

-

255

-

انبار داروئی

-

227

-

ناظر فنی آشپزخانه

-

225

-

پایگاه اورزانس 115

-

216

-

تایپ و تکثیر

-

263

-

انباردار

-

229

-

کارشناس بیمه

-

264

-

واکسیناسیون

-

299

-

کارشناس ثبت احوال

-

268

-

نگهبانی

-

215

-