مديريت شبكه بهداشت و درمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

پیامبر اکرم(ص) :
                         خداوند برای هر بنده ای که نیکی بخواهد کار دیگران را در دستان او قرار میدهد.
 download.jpg - 4.71 kB
دكتر حسن مکارم
سمت: سرپرست دانشکده پرستاری و
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر
تلفن مستقیم: 05155227607
تلفن غیرمستقیم: 05155227504
نمابر: 05155227501

 
ملاقات عمومی  همه روزه