جامعه ایمن کاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

سايت جامعه ايمن كاشمر

22 خرداد ماه سالروز پیوستن کاشمر به شبکه بین المللی جوامع ایمن  درسال86 ،به عنوان اولین شهر در ایران،آسیای میانه و منطقهEMRO را گرامی میداریم.

معرفی شهرستان
تاریخچه جامعه ایمن شهرستان کاشمر
مسئولان برنامه جامعه ایمن کاشمر
تعاریف واهداف
مطالب آموزشی جامعه ایمن کاشمر
 
گفت‌وگوي همشهري با دکتر ليف سوانستروم
 
شاخصهای جامعه ایمن
برنامه های اجرا یی کاسمر
شاخص1
شاخص2
شاخص3
شاخص4
شاخص5
شاخص6
 
لوح جامعه ايمن كاشمر

لوح جامعه ایمن کاشمر

هفت سين سلامت

عکسهایی از عضویت کاشمر به عنوان اولین شهر ایران ومنطقه خاورمیانه در شانزدهمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن _تهران 21-23خرداد1386

نشريه جامعه ايمن 8

گزارش تفصیلی جامعه ایمن کاشمر

فصلنامه جامعه ايمن به صورت pdf فصلنامه جامعه ايمن بافرمت word