آموزش بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

                     

 

شهربانو خاکشور

سوپروایزر آموزشی

مدرک تحصیلی :لیسانس پرستاری

مسئول اين قسمت سوپروايزرآموزشي بيمارستان است. اين واحد در طبقه اول ساختمان واقع شده است.

شرح وظايفي كه در اين بيمارستان جهت این واحد تعريف شده به شرح ذيل مي باشد:

1-  مسئوليت برگزاري تمام كميته هاي بيمارستاني و پي گيري مصوبان آن با كمك رياست بيمارستان ، مديريت بیمارستان و مدير خدمات پرستاري

2-   برنامه ريزي جهت برگزاري كلاس هاي آموزشي كددار جهت رشته هاي مختلف

3-  برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري كلاس ها ي آموزشي درون بيمارستاني و درون بخشي

4-    برنامه ريزي جهت آموزش انتوباسيون پرسنل جديد الورود

5-  برگزاري جلسات مربوط به آموزش شير مادر و انجام پايش شير مادر با هماهنگي مدير خدمات پرستاري و سرپرستان بخش هاي نوزاد ، زايشگاه ، زنان و اطفال

6-    مسئول كتابخانه بيمارستان

7-   نظارت بر نحوه كار پرسنل از نظر عملي ، گزارش نويسي و ...

8-   نظارت بر تهيه و تحويل پمفلت هاي مورد نياز هر بخش به بيماران

اتاق كنفرانس وابسته به امور آموزش در سمت چپ سالن ورودي به مساحت 10*12مترمربع داراي تريبون ، صندلي به تعداد براي حاضران در جلسات مي باشد. كتابخانه بيمارستان نيز در اين سالن مي باشد كه با شش كمد طبقه بندي شده مخصوص داراي X+300 كتاب مي باشد كه با موضوعات تخصصي پزشكي ، پرستاري ، مامايي ، روانشناسي ، مدارك پزشكي ، مطالب علمي و عمومي ، داستاني و ... در اين كتابخانه موجود مي باشد.

وسايل كمك آموزشي شامل كامپیوتر ، ديتا ، اورهد ، پرده اسلايد ، مانكن احياء نوزاد و خط اينترنت دائمي ADSL در اين واحد موجود است.

سالن كنفرانس مجهز به ميكروفن و بلندگو جهت انجام كنفراس هاست.سرويسهاي  بهداشتي مجزا براي خانم ها و آقايان نيز در كنار سالن واقع شده است. درب هاي ورودي جداگانه جهت ورود شركت كنندگان كنفرانس وجود دارد.