شرح فعاليت بهداشت محيطوحرفه اي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط:

اهم فعاليتهاي بهداشت محيط:

1) بهداشت مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي

2) بهداشت مواد غذايي

3) بهداشت آب

4) نطارت برجمع اوري و دفع بهداشتي زباله

5) بهداشت اماكن عمومي

6) بهداشت محيط مدارس

7) نظارت بر توزيع بهداشتي شير مدارس

8 ) بهداشت محيط مراكز بهداشتي درماني، پايگاههاي بهداشتي ،خانه هاي بهداشت

9) بهداشت مساجد

10 ) بهداشت محيط بيمارستانها

11) مشاركت در ستاد اتلاف سگ هاي ولگرد
12)ا قدامات بهداشتي در شرايط اضطراري
13) بهداشت مسكن ( روستايي )
14) صدور كارت معاينه بهداشتي
15) پروژه شهر سالم
16) مبارزه با مصرف دخانيات در اماكن عمومي
17) مشاركت در اجراي طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي
18) طرح تشديد و بهبود وضعيت بهداشتي مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي
19) طرح ادغام بهداشت مواد غذايي در سيستم شبكه

20) نياز سنجي و اجراي برنامه هاي آموزشي

21 ) طرح پايش نمك يددار

22) مبارزه با بند پايان(حشرات)وجوندگان

23) اقدامات قانوني بهداشت محيط و حرفه اي در دادگستري و شوراي حل اختلاف

24) طرح رسيدگي به تخلفات بهداشتي  و شكايات مردمي

25) فعاليتهاي مرتبط با آزمايشگاه آب
26) بهداشت هوا

27) كار با رايانه
28) مشاركت فعال در سطوح مختلف شوراي بهداشت
29) بهداشت پرتوها
30) جمع اوري و تجزيه و تحليل اطلاعات وآمار

31)عمليات بهداشت محيط روستاها
32) طرح بسيج سلامت نوروزي
33) برنامه روز  ملي بهداشت محيط
34) نظارت بر كار شركتهاي خصوصي سم پاشي
35) نظارت بر عملكرد آموزشگاههاي بهداشت صنوف
36) پروژه روستاي سالم
37) پلمپ مراكز و اماكن غير بهداشتي
38) پاسخگويي به استعلام هاي ادارات و اتحاديه ها
39) كاربرد گند زداها و سموم 
40) نظارت برجمع اوري و دفع بهداشتي فاضلاب و فضولات حيواني

41)آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي

42)آموزش رابطين

43) هماهنگي درون بخشي

44) هماهنگي بين بخشي