اهداف واستراتژي واحد بهداشت محيط

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بهداشت محیط

کنترل عواملی از محیط که به نحوی بر روی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تأثیر داشته و یا خواهد داشت و این عوامل در شرایط اقلیمی ، اجتماعی و صنعتی مختلف متفاوت است .

نظر به اینکه حفظ و تأمین بهداشت و سلامت جامعه در گرو ارائه خدمات گسترده و مطلوب بهداشتی می باشد . در این راستا واحد بهداشت محیط در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی و خانه های بهداشت خدماتی با اهداف ذیل انجام می دهد .

هدف کلی:

*ارتقاء سطح سلامتی جامعه وکاهش بیماریهای منتقله و واگیردار از طریق برنامه های بهسازی محیط روستاها با همکاری های درون بخشی و برون بخشی و نیز جلب مشارکتهای مردمی

اهداف اختصاصی:

1-    کاهش بیماریهای ناشی از دفع غیر بهداشتی فضولات و فاضلاب و زباله

2-  ارتقاء ایمنی غذا و سلامت مصرف کننده از طریق کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

3-  اجرای برنامه های مبارزه با ناقلین حشرات و جوندگان و سگهای ولگرد بمنظور پیشگیری از بیماریهای خطرناک

4-  ارتقاء وحفظ سلامتی در نقاط روستایی از طریق اجرای برنامه های سالم سازی و بهسازی منابع آب _ دفع بهداشتی مدفوع_جمع اوری و دفع بهداشتی فاضلابها وآبهای سطحی _ جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات حیوانی و...

5-  بهبود شرایط بهداشت محیطی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و بیمارستان

6-  حفظ سلامت و ارتقاء سطح بهداشت عمومی از طریق نظارت بر آب شرب ونمونه برداری میکروبی وشیمیایی وکلر سنجی و بازدید از تاسیسات آب شرب شهر وروستاها

7-  اجرای برنامه عملیات بهداشت محیط روستاها وبهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس روستایی و....

استراتژی:

1-  بکارگیری مطلوب از توان بالقوه پزشکان وکاردانان مراکز بهداشتی درمانی وبهورزان خانه های بهداشت در طرح پزشک خانواده

2-    جلب مشارکت فعال ادارات همسو وذیربط در راستای اهداف برنامه

3-  جلب مشارکت نیروهای مردمی و یا رابطین واستفاده از کمیته های بهداشت وشوراهای اسلامی

4-    اقدام در جهت تامین لوازم و ابزار و تجهیزات وماشین آلات مورد نیاز

5-    جلب حمایت مسئولین واستفاده از واحدهای غیر تخصصی درون بخشی

6-  جذب بموقع اعتبارات استانی متمرکز جهت اجرای طرحهای عملیات بهداشت محیط روستا و طرح بقا

7-    اعمال ضوابط قانونی بر حسب نوع تخلفات از مقررات بهداشت محیط وحرفه ای

8-  برگزاری جلسات کارگروه بهداشت ودرمان و تامین اجتماعی شهرستان ونظارت بر جلسات بخشها وروستاها

9-    اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در سیستم شبکه

10-جلب مشارکت مدیران مدارس و شوراهای اسلامی روستاها ودهیاریها در جهت بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس