اعضای شورای پژوهشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت

ایمیل

رزومه پژوهشی

دکتر محمدجواد یزدانی

دکتری تخصصی بیهوشی

رئیس دانشکده (رئیس شورا)

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8003557

رضا محمدپور

فوق لیسانس پرستاری

مسئول امور پژوهشی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8017134

 
         

حسین صادق نژاد

کارشناس ارشد پرستاری

عضو هیات علمی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8014968

دکتر محسن عارف نژاد

دکتری تخصصی میکروب شناسی

سرپرست امور آموزشی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8001201

 

 

اختر نژاد محمد 

کارشناس ارشد پرستاری

عضو هیات علمی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8010614

جلیل حسنی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

عضو هیات علمی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8012271

 

محمدرضا بیحقی

کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی

عضو غیر هیات علمی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8013366

اکرم خوارزمی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

کارشناس پژوهشی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8017434