تایید انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام پرستاری شهرستان کاشمر و شهرستان های تابعه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان  رئیس هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری شهرستان کاشمر ازتاییدانتخابات سازمان نظام پرستاری کاشمرو شهرستان های زیر پوشش در هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری خبر داد.

دکتر یزدانی در گفتگو با وب دا گفت: انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري در حوزه انتخابيه  کاشمر و شهرستانهای تابعه با حضور گسترده پرستاران، كاردان اطاق عمل و هوشبري به شکل مطلوبی برگزار شد و روند اجرای آن نیز به تایید هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری قرار گرفت.

بر این اساس اعضاي اصلي و علی البدال  هيأت مديره نظام پرستاري در حوزه انتخابيه  کاشمر و شهرستانهای تابعه ک شامل شهرستانهای کاشمر، بردسکن و خلیل آباد  می باشد  به شرح ذیل است:

مجید رضازاده ترشیزی  113 راي (پرستار)

ابوطالب اکرمی با 98 راي (پرستار) 

رضا ذبیحی با 88راي (پرستار)

ابراهیم حسن زاده با 80 رأی (پرستار)

شهربانو خاکشور با 79 راي(پرستار)

احسان مالکی با 71 راي (پرستار) 

توران صادق نژاد با 70 راي (پرستار) 

سهیلا رحیمی با 69راي (پرستار)

علی رضایی با 80 راي (کارشناس هوشبري) 

به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره کاشمر و شهرستانهای تابعه معرفی شدند.

دکتریزدانی همچنین ابراز کرد: پروین رضایی روشن با 56 راي (پرستار)، فرشته نوروزی با 53 راي ( پرستار)، زهرا عبدی با 51 راي (پرستار) و حسین عازم با 39 راي (كارشناس هوشبري) به عنوان اعضای علي‌البدل انتخاب شدند.