روابط عمومی شبكه بهداشت و درمان کاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان کاشمر

 آماده پاسخگویی به سوالات ، شکایات مردمی ، پیشنهادات وانتقادات 

شما در حوزه بهداشت ودرمان شهرستان می باشد.

EMAIL: KASH.HCENTER[at]MUMS.AC.IR

تلفن: 55240049-051

 پیامک: 3000798000