اورژانس بيمارستان حضرت ابوالفضل العباس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اورژانس بيمارستان حضرت ابوالفضل العباس كاشمر 
    سرپرست علمي اورژانس :دكتر احمد شریفی
    متخصص جراحی عمومی
 
 
    ابوطالب اكرمي
    سرپرستار اورژانس بيمارستان حضرت ابوالفضل
    ليسانس پرستاري
    تلفن :05155238300
    داخلي ها:
   اورژانس تحت نظر:207
   اورژانس برادران:208
   اورژانس خواهران:209
   پزشك اورژانس:210
   درمانگاه اورژانس:212
ابوطالب اكرمي

اين بخش به صورت شبانه‌روزي در شيفت كاري (صبح ـ عصر ـ شب) ارائه خدمت مي‌نمايد شامل واحدهاي زير مي‌باشد

1ـ تحت نظر

2ـ پزشك معالج

3ـ اورژانس خواهران

4ـ اورژانس برادران

5ـ واحد CPR (احياي قلبي ريوي)

6ـ واحد خدمات سرپايي (تزريقات، پانسمان و ...) با فضاي فيزيكي جدا از اورژانس

7ـ اتاق سرپرست علمي اورژانس

8ـ اتاق عمل اورژانس

ـ از نظر موقعيت مكاني اورژانس در موقعيت مطلوبي قرار گرفته است چون دسترسي مراجعين به محيط‌هاي پاراكلينيكي(آزمايشگاه ـ راديولوژي) داروخانه، پذيرش حسابداري و مديريت بيمارستان به راحتي مقدور مي‌باشد. (مساحت كل اورژانس: 730 متر مربع مي‌باشد.)

1ـ واحد ترياژ

جلوي درب ورودي اورژانس واحد ترياژ قرار گرفته است كه در هر شيفت يك نفر پرستار كار ترياژ مراجعين به اورژانس را انجام مي‌دهد.

قابل ذكر است علاوه بر تجهيزات ياد شده در واحدهاي مختلف اورژانس ، در انبار بخش يك دستگاه مانيتورينگ پرتابل ـ يك دستگاه نوار قلب، وارمر خون، نبولايزر، بخور آبگرم، آتل‌هاي ستون فقرات و گردن (جهت بيماران ترومايي) ست كامل لارنگوسكوپ، اتوسكوپ بعنوان پشتيبان آماده بهره‌برداري مي‌باشد.

 

2ـ واحد پزشك اورژانس: روبروي درب ورودي اصلي به سالن بيمارستان قرار گرفته است و شامل يك اتاق معاينه بيمار با تجهيزات لازم مي‌باشد كه پزشك عمومي مقيم بصورت شبانه‌روزي در آن فعاليت دارد كه منشي پزشك در هر شيفت مسئول ثبت بيماران اورژانس مي‌باشد.

لازم به ذكر است بيماراني‌كه به پزشك اورژانس مراجعه مي نمايند در صورتيكه بستري شوند و يا در صورتيكه پزشك اورژانس تشخيص ويزيت متخصص بدهد بيمار توسط متخصص ويزيت خواهد شد.

3ـ اورژانس خواهران: پس از ورود به اورژانس اولين درب سمت راست واحد اورژانس خواهران قرار گرفته كه داراي 2 تخت مي باشد و همچنين مجهز به سيستم ساكشن و اكسيژن سانترال مي باشد(البته ساكشن و اكسيژن پرتابل هم پيش‌بيني شده است) در واحد خواهران دستگاه نوار قلب، مانيتورينگ Bedside وجود دارد و در هر شيفت يك پرستار خانم جواب گوي مراجعه‌كنندگان مي باشد.

4ـ اورژانس برادران: پس از ورود به اورژانس دومين درب سمت راست واحد اورژانس برادران قرار گرفته است كه داراي 3 تخت و تجهيزات مورد نياز مي‌باشد.

در هر شيفت 2 نفر پرستار آقا در اورژانس برادران مشغول فعاليت مي‌باشند.

5ـ واحد احياي قلبي ريوي(CPR) پس از ورود به اورژانس اولين اتاق سمت چپ در نزديك‌ترين محل به پزشك كشيك اورژانس و استيشن پرستاري واحد CPR با تجهيزات كامل قرار گرفته است.

تجهيزات شامل: ترالي اورژانس كامل بر اساس استاندارد كه هر شيفت توسط همكار محترم اورژانس خواهران از نظر تعداد داروها و تجهيزات و همچنين تاريخ انقضاء كنترل و در چك ليست مربوط ثبت مي‌شود.

ـ يك دستگاه ونتيلاتور Drager Evita2 (با قابليت استفاده در بزرگسالان و اطفال)

ـ سيستم ساكشن و اكسيژن سانترال

ـ يك دستگاه مانيتورينگ Bed Side با قابليت مانيتورينگ (قلبي ـ SPO2 ـ NIBP)

ـ يك دستگاه نوار قلب

ـ يك دستگاه سرنگ پمپ

ـ ساكشن و اكسيژن پرتابل

ـ زنگ اعلام CPR

6ـ واحد خدمات سرپايي: اين واحد با فضاي فيزيكي جدا از اورژانس سمت چپ ورود به سالن پذيرش بيمارستان با اتاق‌هاي مجزاي تزريقات و پانسمان برادران و تزريقات و پانسمان خواهران با تجهيزات مورد نياز(اكسيژن ـ ساكشن و ترالي اورژانس) مي‌باشد.

7ـ در پشت واحد خدمات سرپائي اتاق سرپرست علمي اورژانس قرار گرفته است.

اتاق عمل اورژانس: جهت انجام اعمال سرپائي از قبيل تعبيه چست تيوپ، اكسپلور جراحات وسيع و ... اتاق عمل اورژانس پيش‌بيني شده است اين واحد در انتهاي سالن تحت نظر اورژانس قرار گرفته است و مجهز به تجهيزات موردنياز از قبيل ساكشن و اكسيژن سانترال، ترالي احياء ، ماشين بيهوشي، تخت عمل، انواع ست‌هاي عمل كوچك، كوتر، پالس اكسي‌متري، كپسول N2O ، فور جهت استريليزاسيون و ... مي‌باشد.

8ـ بخش تحت نظر اورژانس: در سالن تحت نظر اتاق اول سمت چپ اتاق تحت نظر خواهران با دو تخت مجهز به سيستم اكسيژن و ساكشن سانترال و واحد كامل بيمار قرار گرفته است اتاق دوم سمت چپ اتاق تحت نظر اطفال با يك تخت اطفال و يك انكوباتور مجهز به اكسيژن و ساكشن سانترال مي باشد جهت سرگرمي كودكان بستري در اين واحد اتاق تزئين شده است اتاق سوم سمت چپ اتاق تحت نظر برادران با چهار تخت مجهز به سيستم اكسيژن و ساكشن سانترال و واحد كامل بيمار قرار گرفته است كه يكي از تخت‌ها (تخت شماره6) مجهز با مانيتور Bed Side متصل به سيستم مانيتورينگ مركزي مي‌باشد.

روبروي اتاق تحت نظر برادران ايستگاه پرستاري تحت نظر قرار گرفته است كه در هر شيفت يك نفر پرستار در اين واحد مشغول ارائه خدمات مي‌باشد ضمنا سيستم پيج تحت نظر متصل به واحدهاي راديولوژي ـ آزمايشگاه ـ اتاق عمل اورژانس و اتاق انتهاي اورژانس فعال مي‌باشد.

اتاق پنجم سمت چپ اتاق ايزوله با يك تخت قرار گرفته است.

ضمنا در بخش تحت نظر دستشوئي بيماران به تفكيك خواهران و برادران قرار گرفته است كه با تابلوهاي راهنما قابل تشخيص هستند.

درب خروج اضطراري اورژانس و تحت نظر هم سمت راست ورودي تحت نظر تعبيه شده است.

درب آخر سالن تحت نظر جهت برقراري ارتباط بخش تحت نظر اورژانس با ساير بخش‌هاي بيمارستان و واحدهاي پاراكلينيكي تعبيه شده است.

ضمنا تمام قسمت‌هاي بخش مجهز به سنسورهاي اعلام حريق و سيستم اطفاء حريق مركزي مي‌باشد.

علاوه بر اين سيستم كپسول‌هاي اطفاء حريق در دو منطقه اورژانس با نصب طرز كار روي آنها پيش بيني شده است. (ضمنا دوره آموزش اطفاء حريق دربيمارستان برگزار شده است)

در كنار تمام تخت‌هاي بيماران زنگ احضار پرستار تعبيه شده است.

        تمهيدات لازم جهت هماهنگي اورژانس

در نظر گرفتن تابلوهاي بزرگ جهت مشخص بودن بخش اورژانس در محوطه بيمارستان

مشخص كردن جايگاه استقرار آمبولانس‌هاي جلوي ورودي اورژانس

وصل كردن زنگ اعلام كمك در محل تخليه بيمار از آمبولانس‌ها يا وسيله شخصي(با صدائي مشخص)

مشخص كردن جايگاه استقرار برانكاردها جلوي ورودي اورژانس