جراحی عمومی زنان بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بخش جراحي عمومي زنان
مسئول فنی بخش:دکتر مصطفی رئوف
متخصص جراحی عمومی
سر پرستار : فاطمه علیمرادی
مدرک تحصیلی :لیسانس پرستاری

معرفی بخش جراحی عمومی زنان و روتین بخش:

جراحی عمومی زنان شامل عمل های جراحی عمومی – ارتوپدی – ENT – اورولوژی و چشم می باشد.

شامل 5 اتاق معمولی 4 تخته – دو اتاق تک تختی و 2 اتاق خصوصی که برای اتاق های تک تخته و خصوصی باید روزانه قبض پرداخت شده و مهر دفتر پرستاری زده شود و نیز در پرونده بیمار مهر تک یا خصوصی زده شود.

در صورتی که بیماری طبق دستور پزشک باید ایزوله باشد در این اتاق ها ایزوله شود و نیاز به قبض ندارد.

لیست داروهای ترالی اورژانس و موارد مصرف در بخش   فرآیند پذیرش بیمار در بخش