تاريخچه شبكه بهداشت ودرمان كاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تاریخچه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر

تاسیس انجمن بهداری

امور درمانی باید تدریجاً بدست خود مردم سپرده شود. و وزارت بهداری فقط امور بهداشتی را بعهده گیرد.

بدستور مقام محترم وزارت بهداری در تاریخ 28 شهریور 1344 خورشیدی انجمن  بهداری شهرستان کاشمر رسماً تاسیس و گشایش یافت و شروع بکار کرد.

انجمن بهداری هر شهرستان از اعضاء قانونی زیر تشکیل میشد:

1- رئیس انجمن شهر

2- شهردار

3- رئیس بهداری

4- رئیس دانشکده پزشکی   (در شهرهائیکه فاقد دانشکده پزشکی است رئیس آموزش و پرورش)

5- یک نفر پزشک آزاد

6- سه نفر معتمد بخش

7- مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ(هلال احمر)

8- مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی

از اعضاء انجمن بهداری سه نفر (معتمدین بخش) انتخابی بوده و بقیه اعضاء انتصابی هستند.

دوره انجمن بهداری چهار سال است. انتخاب مجدد معتمدین بخش برای دوره بعد مانع قانونی ندارد.

رئیس بهداری قانوناً مدیر عامل انجمن می باشد و رئیس انجمن را اعضاء از میان خود انتخاب می کنند.

مصوبات انجمن بهدارباید  با اساسنامه قانون واگذاری امور بهداری بمردم مطابقت می داشت و قانونی و قابل اجرا بود و احتیاج به تائید مقامات بالاتر نداشت.

 

اعضاء انجمن بهداری شهرستان کاشمر در نخستین دوره (1348-1344) بشرح زیر معرفی شدند.

1- رئیس انجمن شهر                      آقای حاج غلامرضا  فخر نبوی

2- شهردار                                    آقای ابراهیم  میر محمدی

3- رئیس بهداری و مدیر عامل           آقای دکتر هوشنگ  نصیری

4- رئیس آموزش و پرورش                آقای محمد علی  میرزائی

5- معتمد بخش                             آقای حاج غلامرضا فخر نبوی (رئیس انجمن بهداری)

6- معتمد بخش                             آقای علی  شیخ الاسلامی

7- معتمد بخش                             آقای جلال شریعتی مقدم

8- مدیر عامل جمعیت هلال احمر      آقای حاج محمد رضا  احمد پناه

 

اعضاء انجمن بهداری شهرستان کاشمر از افراد خدمتگذار بودند که با علاقمندی سرشار در پیشرفت امور بهداری کوشا بوده با نهایت بی نظری انجام وظیفه نموده کلیه پیشنهادات بهداری را که در راه بهبود اوضاع درمانی و بهداشتی و بخاطر توسعه و تکمیل دستگاه و همگی بخیر و صلاح ساکنین این سامان بوده است به اتفاق آراء تصویب نمودند.

دوره سیر و پیشرفت بیمارستان عصمتیه

بیمارستان عصمتیه بسال 1306 خورشیدی بنیان گردید . چون این مؤسسه در آنزمان بصورت یک درمانگاه با هزینه شخصی بانو عصمت السلطنه به امور درمانی مردم پرداخت بهتر است بنام درمانگاه عصمتیه از ان یاد کنیم.

درمانگاه مزبور به سال 1322 رسماً گشایش یافت در آن هنگام یک نفر پزشک چند خدمتگذار روز مزد عهده دار معالجات سرپائی بیماران بودند . پزشکانیکه به خدمت درمانگاه عصمتیه بطور قراردادی اشتغال داشته اند بشرح زیر بوده است :

ابتدا آقای دکتر جمال الدین مستقیمی  و بعد از ایشان آقای دکتر احمد شکیبابودند.در سال 1326 خورشیدی درمانگاه عصمتیه به وزارت بهداری واگذار شد و از آن پس امور درمانی آن جا بعهده پزشکان محول گردید.

تاسیس بهداری کاشمر

در سال 1306 خورشیدی بهداری شهرستان کاشمر تاسیس گردید که در محل اجاره ای شروع بکار نمود و ارتباطی با درمانگاه عصمتیه نداشت درمانگاه عصمتیه نیز سالیانی چند به امور درمانی بیماران سرپائی مشغول بود تا آنکه رفته رفته مراجعین آن زیاد شده و گردانیدن دستگاه هزینه های بیشتر و کادر فنی تکمیل تری را ضروری ساخت.

لاجرم در حدود سال 1326 خورشیدی آقای مهندس مهدی شوکتی فرزند برومند بانو عصمت السلطنه درمانگاه مزبور را با موقوفات و کلیه لوازم و موجودی به وزارت بهداری واگذار نمود تا بهتر و صحیح تر اداره شود ، ضمناً گسترش یافته هماهنگ ترقیات زمان گردد ، در همان سال وزارت بهداری ده تختخواب در آن دائر و با کادر قنی لازم شروع بکار نمود.

بدین ترتیب بیمارستان عصمتیه به وجود آمد. بهداری کاشمر نیز از محل اجاره ای خود به بیمارستان عصمتیه انتقال مکان یافت و این دو مؤسسه در یکدیگر ادغام شدند و تا با هزینه وزارت بهداری و عوائد موقوفات تواماً بخدمت مردم ادامه می دهد در سال 1331 خورشیدی آقای مهندس مهدی شوکتی اعتباری از دربار شاهنشاهی وصول و با آن یکدستگاه موتور بنام هلفورد بقدرت 62 اسب خریداری و یک حلقه چاه عمیق حفر و موتور مزبور را در آن نصب و سپس موتور چاه عمیق را وقف بیمارستان عصمتیه نمود تا از محل درآمد فروش آب کمکی دیگر به مخارج بیمارستان شود.

درآمد سالیانه املاک موقوفه و در آمد چاه عمیق بیمارستان عصمتیه در هر سال جمعاً حدود 20 هزار تومان می باشد.

از موقعیکه بیمارستان عصمتیه بوزارت بهداری واگذار گردید دگرگونی بسیار در سیستم امور درمانی بیماران بوجود آمد کادر فنی لازم تدریجاً استخدام و شروع بکار کردند رفته رفته پیشرفت نمود تا اینکه امروز بحد کمال خود رسیده و موثر ترین خدمات را در راه امور درمان و بهداشت سکنه شهرستان کاشمر بنحو شایسته و مطلوب انجام می دهد.

بهداری شهرستان کاشمر و بیمارستان عصمتیه مشترکاً در راه تامین سلامت و بهداشت مردم این ناحیه ارزنده ترین گامها را بر میداشتند بهداری شهرستان کاشمر با واحدهای تابعه خود دارای هفت نفر پزشک دیپلمه یکنفر متخصص آزمایشگاه و یکنفر مددیار اجتماعی مخصوص امور بهداشت و تنظیم خانوار و حدود پنجاه نفر کارمند بود.
 
اولین داروخانه کاشمر
به منظور تامین داروی بیماران ،با سرمایه بانو توران دخت شوکتیفرزند بانو عصمت السلطنه و همسر مشار الیها آقای دکتر فریدون فرزین در سال 1321خورشیدی داروخانه ای بنام داروخانه عصمتیه تاسیس و شروع به کار نمود که عوائد ان صرف امور درمانگاه عصمتیه میشد.
 

در حال  حاضرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به مردم عزیز می پردازد.

اسامی مسئولان شبکه بهداشت ودرمان کاشمر:

دکتر محمد جواد یزدانی به عنوان مدیرشبکه بهداشت ودرمان و سرپرست دانشکده پرستاری  کاشمر

دکتر مجتبی قائمی به عنوان معاون اموربهداشتی شبکه بهداشت ودرمان کاشمر

دکتر ناهید کریمی به عنوان سرپرست بیمارستان شهید مدرس کاشمر
 دکتر غلامرضا شفیعی به عنوان  معاون درمان و رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) کاشمر