مسئول امور دارويي شبكه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

                         
نام : ابوالقاسم
نام خانوادگی :مومنی
مدرک تحصیلی:دکتری داروسازی
پست سازمانی:مسئول امور دارویی شبکه
دانشگاه محل تحصیل:علوم پزشکی مشهد
تلفن تماس:05155227504 داخلی212
momenia1[at]mums.ac.ir
                      

 
  لينك هاي مفيد