مدیر سایت شبکه بهداشت ودرمان کاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  مدیر سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر:
امیر افشار
مدرک تحصیلی:
فوق لیسانس جامعه شناسی
تلفن تماس:
05155240049
پست الکترونیکی:
afshara2[at]mums.ac.ir

 
افتخارات
کسب رتبه نخست سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر در بین سایتهای شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جشنواره آمار و فناوری اطلاعات بهمن ماه 1390
- کسب رتبه نخست سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر در بین سایتهای واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جشنواره آمار و فناوری اطلاعات اسفند ماه 1392