معاون بهداشتي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

معاون بهداشتي و

رئيس مركز بهداشت شهرستان كاشمر

دكتر مجتبي قائمي
Dr.mojtaba ghaemi

دکتری پزشکی عمومی

 

   ghaemim1[at]mums.ac.ir
  55233235  051
  55233223  051
 سامانه پیامکی 3000789000