تاسیس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی در دانشکده پرستاری شهرستان کاشمر
چهارشنبه, 13 آذر 1398
دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان و رئیس مجتمع آموزش عالی سلامت... ادامه مطلب ...
IMAGE دکتر رضا زارع متخصص عفونی در کاشمر: از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک در آنفلوآنزا باید خودداری کرد.
چهارشنبه, 06 آذر 1398
دکتر رضا زارع متخصص بیماری های عفونی در گفتگو با روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان... ادامه مطلب ...

آشنائی با پرونده الکترونیک سلامت
در برگیرنده اطلاعات مراقبت بهداشتی

برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه فرمائید.

مزایای پرونده الکترونیک سلامت

لیست خدمات قابل ارائه
در مراکز خدمات جامع سلامت

جهت دریافت خدمات به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه فرمائید

لیست خدمات و آدرس مراکز

مشاوره هنگام ازدواج
اهمیت آزمایشات هنگام ازدواج

غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان
روز سوم تا پنجم پس از تولد

آدرس مراکز نمونه گیری

غربالگری تیروئید نوزادان

سامانه سینا

سـامـانـه یکپـارچـه نــظام اطـلاعــات

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

مدیران سابق شبکه

بهداشت و درمان کاشمر