درمانگاه تخصصي عصمتيه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه درمانگاه تخصصی عصمتیه (بیمارستان شهید مدرس) شهرستان کاشمر

 

 

ایام هفته

متخصص داخلي

متخصص مغزو اعصاب

متخصص روانپزشكي

متخصص عفوني

متخصصص قلب

متخصص پوست

شنبه

 دكتر عبدالهي

خانم دکتر میر بلوک

 

 

 دكتر مرتضوي

 

 

 

خانم دکتر معمارزاده

یک شنبه

خانم دکتر میر بلوک

 دكتر حسین قانعي

دکتر رضایی

 دكتر مرتضوي

 

 خانم دکتر عربیخوان

خانم دكتر یدالهی

 

خانم دکتر معمارزاده

 

دوشنبه

خانم دکتر میر بلوک   

-----------

 دكتر زارع

 دكتر اسكندري

 

خانم دکترمعمارزاده

سه شنبه

خانم دکتر میر بلوک

دکتر حسین قانعی

دکتر رضایی

 دكتر محمودي

 

 

خانم دكتر یدالهی

 

 

چهارشنبه

خانم دکتر میر بلوک

 

 دكتر محمودي

خانم دکتر عربیخوان 

   

پنج شنبه

آقاي دكتر عبدالهي

دکتر رضایی

------------

 

خانم دكتر یدالهی

 

--------

1- نوبت دهی به صورت تلفنی از ساعت 5 الی 7 صبح می باشد . شماره تلفن نوبت دهی05155227504 می باشد.

 


آدرس:خيابان امام خميني(ره)،بين مام خميني 3و5 ،شبكه بهداشت و درمان كاشمر،ساختمان درمانگاه عصمتيه

تلفن:05155267707