روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان کاشمر

تاريخچه روابط عمومي
 
بررسي تاريخچه روابط عمومي نشان ميدهد كه روابط عمومي قديميترين شكل ارتباطات اجتماعي به حساب ميآيد. بر اساس نظريه يك محقق آمريكايي، پيدايش روابط به حدود 400 سا ل قبل از ميلاد و توسط فردي به نام «گورگياس» بر ميگردد كه در واقع «علم بيان» و شيوههاي متقاعدسازي مخاطب را مطرح كرد. بدين سان اگر اين نظر را بپذيريم، بايد خاستگاه روابط عمومي را يونان باستان بدانيم، گر چه نميتوان ماهيت اين گونه فعاليتها را با روابط عمومي يكسان گرفت.
از ابتداى تاريخ بشر تاكنون همواره افراد هوشمندى بودهاند، كه اين شناخت را در جهت ارتقاى خود با ديگران به كار گرفتهاند و نوعى روابط عمومى را در كارهايشان اعمال كردهاند. در تمامى دورههاى دموكراسى از جمله از جمهورى روم گرفته تا نظام كنونى، رسالهها، مقالهها، سخنرانىها و ديگر قالبهاى خطابه به قصد سلطه به افكار عمومى به كار گرفته شدهاند.
نظر بيشتر در اين زمينه، به سال 1906 بر ميگردد كه «اي.وي.لي» اولين واحد روابط عمومي را در آمريكا تشكيل داد. در هردو صورت، عملكرد روابط عمومي دربدو پيدايش صرفاً به دنبال متقاعدسازي مخاطب و همراهساختن او با اهداف سازمان و در واقع ابزار تبليغ و ايفاي نقش رسانهاي بوده است.
 
روابط عمومى در ايران
روابط عمومى در ايران قبل از انقلاب، در شركت ملى نفت پا گرفت. نخستين همايش روابط عمومى در ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۳ در آبادان و دومين همايش در ۱۳ مهر ۱۳۴۴ در كرمانشاه برگزار شد. پس از تشكيل واحدهاى روابط عمومى در ايران، نياز به آموزش مسئولان روابط عمومى و كارمندان اين واحدها احساس شد. نخستين بار تشكيل كلاسهاى كوتاه مدت آموزش روابط عمومى در وزارت اطلاعات و جهانگردى سابق شكل گرفت و پارهاى از وزارتخانهها مثل، امور خارجه آموزش آن را به كارمندان و وابستگان خود در بيشتر كشورهاى خارج به صورت رسمي با تشكيل دورههاى كوتاه مدت شكل دادند.
در سال ۱۳۴۵ مطالعاتى درباره تشكيل دانشكده روابط عمومى صورت گرفت و در سال ۱۳۴۶ منجر به تشكيل مؤسسه عالى مطبوعات و روابط عمومى شد. پس از انقلاب اسلامى در دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه علامه طباطبايى در رشته كارشناسى علوم اجتماعى با گرايش علوم ارتباطات به جاى رشته روابط عمومى پديد آمد.
اكنون پهنه روابط عمومي، بيشتر كانوني بين‌المللي پيدا كرده است و تكنولوژي، راه امكانات ارتباطي جديدي را به روي آن گشوده و كارشناس حرفه‌اي روابط عمومي، مداوم با تضادهاي عمده درگير است. حداقل، بخشي از پيشرفتها و تحولات در روابط عمومي، مرهون نيروهاي اجتماعي و پيشرفت تكنولوژيك است. مسئوليتهاي روزافزون و تعهدات گستردهتري كه بر عهده روابط عمومي نهاده شده، كارشناسان روابط عمومي را به مطالعه پيگير برنامه‌هاي آموزشي، نظريه و معيارهاي حرفه‌اي برانگيخته است.
جايگاه روابط عمومي بسيار گسترده و عميق‌تر از يك اطلاع‌رساني سازمانمدار است كه تاكنون ديده شده؛ تا جايي كه گفته مي‌شود در برخورد تمدن‌ها، اين روابط عمومي‌ها هستند كه از شدت برخورد مي‌كاهند و زمينه تفاهم را در ابعاد كلان فراهم مي‌آورند.

 

 
 
روزنامه های ایران
 
 

لیست الفبایی

 

اعتماد

تهران تایمز

خبر

فرهنگ آشتی

آسیا

افتخار

جام جم

خبر ورزشی
قدس

آفتاب یزد

اقتصاد پویا

جمهوری اسلامی

خراسان

 

آفرینش

الوفاق

جوان

دنیای اقتصاد

کیهان

ابتکار

ایران

جهان اقتصاد

رسالت

کیهان ورزشی

ابرار

ایران دیلی

جهان صنعت

سیاست روز

مردم سالاری

ابرار اقتصادی

ایران ورزشی

جهان فوتبال

شرق

نود

ابرار ورزشی

پاس جوان

حسبان

صبح اقتصاد

همبستگی

اسرار

پول

حمایت

صدای عدالت

همشهری

اطلاعات

توسعه

حیات نو اقتصادی

عصر اقتصاد

هموطن سلام

       
 

روزنامه قدس

روزنامه قدس * www.qudsdaily.com

روزنامه صبح

روزنامه خراسان

روزنامه خراسان * www.khorasannews.com

روزنامه صبح

 
 
 
 
روزنامه آسيا

روزنامه آسیا * www.asianews.ir

روزنامه صبح

روزنامه آفتاب يزد

روزنامه آفتاب یزد * www.aftabyazd.com

روزنامه صبح

روزنامه آفرينش

روزنامه آفرینش *

روزنامه صبح

روزنامه ابتکار

روزنامه ابتکار * www.ebtekar.net

روزنامه صبح

روزنامه ابرار

روزنامه ابرار * www.abrarnews.com

روزنامه صبح
اجتماعی فرهنگی اقتصادی سیاسی ورزشی

ابرار اقتصادي

روزنامه ابرار اقتصادی * www.abrarnews.com

روزنامه صبح

ابرار ورزشي

روزنامه ابرار ورزشی * www.abrarnews.com

روزنامه صبح

روزنامه اسرار

روزنامه اسرار * www.asrarnews.com

روزنامه صبح

روزنامه اطلاعات
روزنامه اطلاعات * www.ettelaat.com
روزنامه عصر
سیاسی اقتصادی علمی ورزشی
روزنامه اعتماد

www.etemaad.com * روزنامه اعتماد

روزنامه صبح
خبری تحلیلی

روزنامه افتخار

روزنامه افتخار * www.eftekharnews.com

روزنامه صبح ایران

اقتصاد پويا

روزنامه اقتصاد پویا * www.eghtesadpooya.com

روزنامه صبح

روزنامه الوفاق

روزنامه الوفاق * www.al-vefagh.com

روزنامه عرب زبان صبح
سیاسی اقتصادی اجتماعی

روزنامه ايران

روزنامه ایران * www.iran-newspaper.com

روزنامه صبح
سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی

ايران ديلي

روزنامه ایران دیلی * www.iran-daily.com

روزنامه انگلیسی زبان صبح

ايران ورزشي

روزنامه ایران ورزشی * www.iran-varzeshi.com

روزنامه صبح

پاس جوان

روزنامه پارس جوان * www.pasejavan.ir

روزنامه ورزشی صبح ایران

روزنامه پول

روزنامه پول * www.pool-newspaper.com

روزنامه صبح

روزنامه توسعه

روزنامه توسعه * www.tosehnews.com

روزنامه صبح
سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ورزشی

تهران تايمز
روزنامه تهران تایمز * www.tehrantimes.com

روزنامه انگلیسی صبح

روزنامه جام جم

روزنامه جام جم * www.jamejamdaily.net

روزنامه صبح

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوری اسلامی * www.jomhourieslami.com

روزنامه صبح

روزنامه جوان

روزنامه جوان * www.javannewspaper.com

روزنامه صبح

       
جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد * www.jahaneghtesad.com

روزنامه صبح
نخستین روزنامه اقتصادی ایران

جهان صنعت

روزنامه جهان صنعت * www.jahanesanat.com

روزنامه صبح
خبری تحلیلی

جهان فوتبال

روزنامه جهان فوتبال * www.jahanefootball.net

روزنامه ورزشی صبح ایران

روزنامه حسبان

روزنامه حسبان *

روزنامه صبح

روزنامه حمايت

روزنامه حمایت * www.hemayat.net

روزنامه صبح

حيات نو اقتصادي

روزنامه حیات نو اقتصادی * www.hayateno.org

روزنامه صبح
اجتماعی فرهنگی اقتصادی

روزنامه خبر

روزنامه خبر * www.khabaronline.ir

روزنامه ورزشی صبح

روزنامه خراسان

روزنامه خراسان * www.khorasannews.com

روزنامه صبح

خبر ورزشي

روزنامه خبر ورزشی * www.khabars.net

روزنامه بین المللی صبح

دنياي اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد * www.donya-e-eqtesad.com

روزنامه صبح

روزنامه رسالت

روزنامه رسالت * www.resalat-news.com

روزنامه صبح

سياست روز

روزنامه سیاست روز *

روزنامه صبح

روزنامه شرق

روزنامه شرق * www.sharghnewspaper.com

روزنامه صبح

صبح اقتصاد

روزنامه عصر اقتصاد * www.asrdaily.com

روزنامه صبح

صبح اقتصاد

روزنامه صبح اقتصاد * www.sobh-e-eghtesad.com

روزنامه صبح

صداي عدالت

روزنامه صدای عدالت *

روزنامه صبح

عصر اقتصاد

روزنامه عصر اقتصاد * www.asrdaily.com

روزنامه صبح

فرهنگ آشتي

روزنامه فرهنگ آشتی * www.ashtidaily.com

روزنامه صبح

روزنامه قدس

روزنامه قدس * www.qudsdaily.com

روزنامه صبح

 
روزنامه کيهان

روزنامه کیهان * www.kayhannews.com

روزنامه عصر
نسخه های : عربی انگلیسی ورزشی

کيهان ورزشي

روزنامه کیهان ورزشی *

روزنامه ورزشی عصر ایران

مردم سالاري

روزنامه مردم سالاری * www.mardomdalari.com

روزنامه صبح
اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی

روزنامه نود

روزنامه نود * www.navad.net

روزنامه ورزشی صبح ایران

       
روزنامه همبستگي

روزنامه همبستگی * www.hambastegidaily.com

روزنامه صبح ایران

روزنامه همشهري

روزنامه همشهری * www.hamshahri.net

روزنامه صبح ایران

هموطن سلام

روزنامه هموطن سلام * www.hamvatansalam.com

روزنامه صبح
اقتصادی فرهنگی سیاسی اجتماعی


شرح وظایف مسؤول روابط عمومی

ـ برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های حوزه كاري به رسانه ها و جامعه .

ـ ایفای نقش سخنگویی بيمارستانبه منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به هنگام به مردم .ـ ایجاد و ارتقاء ارتباطات حوزه كاري با سازمانها ونهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله .

- نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ومراجعينبه منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور .

ـ برنامه ریزی ،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی،کارکنان ومراجعين حوزه كاريبا مسئولین .

ـ تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات .

ـ ارایه نظرات مشورتی به مديريت در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های حوزه كاريبه رسانه ها و مردم .ـ مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه .

ـ ارایه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی حوزه كاري به مقام ما فوق .

ـ انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم شبكه بهداشت ودرمان .

 

 

ارتباطات رسانه ای

ـ تهیه و تدوین اخبار ، صدور بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی و مطبوعات . 

ـ برنامه ریزی ، تدوین و هماهنگی برنامه های مصاحبه مسئولان حوزه كاري با رسانه های گروهی متناسب با اولویتهای شبکه و نیاز افکار عمومی .

ـ نظر سنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های حوزه كاري .

ـ هماهنگی و پیگیری جلسات و برنامه ها و فعالیت های مدیریت .

ـ ایجاد هماهنگی با رسانه های جمعی بمنظور انجام مصاحبه و شرکت در میزگردها و کنفرانس های خبری مسئولین و مدیران حوزه كاري.

ـ اقدام در راستای تنویر افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی ، ارسال جوابیه ، اصلاحیه و تکذیبیه به مطالب مطروحه در رسانه های جمعی .

ـ ارائه راهکار مناسب برای اجرا و تقویت ارتباط الکترونیکی و بهره گیری بیشتر از سایت حوزه كاريدر زمینه ارتباط و انتقال پیام به مخاطبان .

ـ ایجاد هماهنگی های لازم بین سایر بخشها و قسمت های درون سازمانی و برون سازمانی برای استقبال ، پذیرایی و انجام بازدیدهای رسمی و غیررسمی ، جلسات و بدرقه میهمانان داخلی و خارجی بيمارستان.

ـ برنامه ريزي و هماهنگي براي محل اسكان مهمانان داخلي و خارجي .

ـ برنامه ريزي و هماهنگي براي برنامه‏هاي صبحانه ، ناهار ، شام و پذيرايي بين برنامه‏ها ، تهيه امكانات ارتباطي .

ـ انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیریت .

ـ انجام و پیگیری سایر وظایف محوله از سوی مديريت شبكه

 

 

تبلیغات و انتشارات و امور داخلی

- انعکاس و تشریح دیدگاه ها،سیاست ها وبرنامه های حوزه كاري

- برنامه ریزی و همکاری در جهت برگزاری کنفرانس ها ،سمینارها ،جشنواره ها، مصاحبه ها در حوزه كاري

- تهیه وتدوین برنامه سالانه فعالیتهای روابط عمومی

- تهیه وتنظیم گزارشهای تحلیلی از بازتاب فعالیتهای حوزه كاري

- انجام وپیگیری سایر وظایف محوله از سوی رئیس حوزه كاري

- انجام امور مکاتبات مدیریت

- هدایت و نظارت بر امور دفتری ، بایگانی وخدمات ماشینی

- تهیه و تدوین گزارش عملکرد ادواری (شش ماهه و سالانه )روابط عمومی

- هماهنگی امور جاری دفتر مدیریت

- هماهنگی انجام امور خطاطی ،طراحی ونقاشی وتهیه تراکت، پلاکارد ، بروشور

 - برگزاری نمایشگاه دستاورد ها و موفقیتهای حوزه كاري و همکاری در برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری

 - تهیه پیام های تبریک ،انتصاب وتقدیر برای کارکنان و مسئولان ونیز تهیه هدایا با مناسبت های مختلف جهت توزیع در مسابقات ، اعیاد و تولد ها

- پیگیری ومجری کلیه بخشنامه های مربوط به روابط عمومی

 

امير افشار  امير افشار
كارشناس روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان كاشمر                                     
مدرك تحصيلي:فوق لیسانس جامعه شناسی
 
تلفن مستقيم :05155240049
نمابر :05155240049

 

مقالات

 
 

 

 

 
 
  نگرش شهروندان کاشمری نسبت به اهدای عضو  
 
»  اسلایدهای آموزشی روابط عمومی 
 

v     روابط عمومی- دکتر امامی

v     روابط عمومی- روغنی ها

v     فرصت سازی رسانه ای- دکتر خلیفه سلطان

v     آشنایی با رادیو- دکتر خلیفه سلطان

 

v     راه اندازی و مدیریت وبلاگ در روابط عمومی الکترونیک- دکتر حمید ضیایی پرور

v     خبرنامه الکترونیک- دکتر حمید ضیایی پرور

v     الزامات راه اندازی وب سایت- مهندس امیرحسین قویدل

v     روابط عمومی 2- از طراحی سایت تا تولید محتوا- دکتر حسین امامی

v     Google docs- دکتر حسین امامی

v     ارتباط مؤثر در روابط عمومی الکترونیک- دکتر حسین امامی

v     اسلايد دوره آموزشی آئین تشریفات- امیرحسین اخلاقی پور