کاشت درخت توسط دانشجویان مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر در مراکز دانشگاهی این شهرستان

به مناسبت هفته دختکاری - 15 لغایت 21 اسفندماه- انجمن اسلامی  دانشجویان  مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان کاشمر با همکاری موسسه زیست محیطی زاد سرو ترشیزو موسسه فرهنگی باغ حکمت اقدام به کاشت درخت در سطح دانشگاه‌های این شهرستان نمودند.

این مراسم به طور جداگانه در پنج دانشگاه پیام نور، آزاد، موسسه جهاددانشگاهی، آموزش عالی و مجتمع عالی سلامت کاشمر و با حضور دانشجویان  برگزار شددر هر دانشگاه به طور نمادین پنج نهال زیتون تلخ و چند گلدان گل رز کاشته شد.

شایان ذکر است: در راستای اجتماعی نمودن سلامت و حفظ محیط زیست ،طرح درختکاری امسال با همکاری موسسه زیست محیطی زاد سرو ترشیز و موسسه فرهنگی باغ حکمت و انجمن اسلامی دانشجویان مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر تحت عنوان«چکامه» برگزار گردید .

لازم به ذکر است در این مراسم روسا و معاونین و جععی از اساتید مراکز دانشگاهی کاشمر حضور فعال داشته  و در مجموع بالغ بر 250 اصله درخت کاشته درخت داشتند.