مديريت شبكه بهداشت و درمان

 

پیامبر اکرم(ص) :
                         خداوند برای هر بنده ای که نیکی بخواهد کار دیگران را در دستان او قرار میدهد.
 
دكتر محمد جواد یزدانی
سمت: رییس مجتمع آموزش عالی سلامت و
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر
تلفن مستقیم: 05155227607
تلفن غیرمستقیم: 0515527504
نمابر: 05155227501
 
ملاقات عمومی  همه روزه
    
دکتر محمد جواد یزدانی در سال 1346 در کاشمر متولد شد تحصیلات ابتدایی را در دبستان رودکی(معمار )گذراند و تحصیلات راهنمایی رادرمدرسه
سید جمال الدین اسد آبادی و دبیرستان خود رادر دبیرستان امام خمینی شهرستان کاشمر به پایان رساند.
در سال 1365 در رشته دکترای پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شد ودر سال 1372 از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید.
دکتر یزدانی در سال 1373 به سمت معاونت بهداشتی شهرستان کاشمر منصوب گردید و تا سال 1376 در این سمت خدمت به مردم شریف
شهرستان نمود.
دکتر یزدانی از سال 1376 به سمت مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر منصوب گردید و تا سال 1385 در این سمت خدمت به مردم  را دردستور
کار خود قرار داد.
در سال 1386 در رشته تخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شد و در سال 1390  تحصیلات خود را 
در این رشته به پایان رساند و درشبکه بهداشت ودرمان کاشمر مشغول به خدمت گردید.
در اردیبهشت ماه 1391 با صدور حکمی از سوی  ریاست وفت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قائم مقام وزیر محترم بهداشت ودرمان
وآموزش پزشکی در استانخراسان رضوی به سمت مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر و رپیس مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان کاشمر
منصوب گردید.