درمانگاه تخصصی فاطمه الزهرا(س)

درمانگاه تخصصی فاطمه الزهرا(س)

درمانگاه تخصصی فاطمه الزهرا(س) شهرستان کاشمر وابسته به بیمارستان حضرت ابوالفضل ع) شهرستان  توسط خیر نیک اندیش شهرستان جناب حاج عباس عربی به یاد بود پدر بزرگوارشان مرحوم حاج قربانعلی عربی در تاریخ 9آذر ماه 1393 در زمینی به مساحت 550متر مربع به ارزش ریالی 15 میلیارد ریال به حوزه سلامت شهرستان اهدا گردید.

این درمانگاه از ابتدای واگذاری به حوزه سلامت بلافاصله تجهیز گردید و متخصصان زنان و زایمان و ارولوژی و همچنین کارشناس مامایی در این درمانگاه مستقر می باشند.

ایام هفته

جراح عمومی

جراح مغزو اعصاب

جراح و متخصص چشم

متخصص ارولوژی

جراح و متخصص گوش، حلق و بینی

متخصص ارتوپدی

شنبه

----------

آقای دکتر امیر امینی نوائی

آقای دکتر موسوی بایگی

------

--

آقای دکتر عباس زاده

یک شنبه

آقای دکتر حسام امینی

------

آقای دکتر موسوی بایگی

آقای دکتر وشتاسبی

--

آقای دکتر عباس زاده

دوشنبه

----------

آقای دکتر امیر امینی نوائی

آقای دکتر موسوی بایگی

------

--

آقای دکتر عباس زاده

سه شنبه

آقای دکتر حسام امینی

-------

آقای دکتر موسوی بایگی

آقای دکتر وشتاسبی

--

آقای دکتر عباس زاده

چهارشنبه

------------

آقای دکتر امیر امینی نوائی

آقای دکتر موسوی بایگی

------

--

آقای دکتر عباس زاده

پنج شنبه

آقای دکتر حسام امینی

--------

---------

آقای دکتر وشتاسبی

---------

آقای دکتر عباس زاده


تلفن
:05155246494
 

آدرس:خیابان امام خمینی (ره)- امام خمینی11- درمانکاه تخصصی فاطمه الزهرا(س)