مدیران شبکه بهداشت ودرمان کاشمر

 

 

 

 
نام ونام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
EMAIL
 
دکترمحمد جواد یزدانی
رئیس مجتمع آموزش عالی سلامت و مدیر شبکه بهداشت ودرمان و سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر
05155227506
0515527501نمابر
 
دکتر غلامرضا شفیعی معاون درمان

shafieeghr2[at]mums.ac.ir  
دکتر مجتبی  قائمی
معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان کاشمر
05155233223
05155233235نمابر
 
دکتر محمد رضا رضا نژاد
رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)
05155238160
   
دکتر  ناهيد كريمي   
رئیس بیمارستان شهید مدرس(ره)
05155227506
 
 
موچهر سخایی
 سرپرست آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری کاشمر
05155265404
 
 حراست شبکه
 حراست شبکه
05155227606
05155227608فاکس
 
 
حسن   سالاری
مسئول کارگزینی شبکه
05155227605
 
امیر    افشار
کارشناس روابط عمومی شبکه
05155240049
 
حسن    زحمتكش
مسئول امور مالی شبکه
05155225400
 
سید الاهدین  تقدیسی
مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید مدرس
05155225123
 
مریم رجب زاده مقدم
مدیر خدمات پرستاری بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس
05155225186

 
 
محمد رضا آدینه
مدیر داخلی بیمارستان حضرت ابوالفضل
05155251861
 
سيد جواد مهربان
مدیر داخلی  بیمارستان شهید مدرس
05155225122
 
 
     سید علیرضا مجیدی
مسئول امور عمومی مرکز بهداشت
05155234228