معرفی بیمارستان شهید مدرس

معرفی بیمارستان :

بیمارستان شهید مدرس در منطقه جنوب غربی شهرستان کاشمر واقع شده است این بیمارستان در تاریخ 2/3/1349 افتتاح گردید که در آن زمان به مردم شریف ترشیز بزرگ ( شامل کاشمر – خلیل آباد – بردسکن ) و شهرستانهای اطراف ارائه خدمات نمود مالکیت این بیمارستان در ابتدا مربوط به  هلال احمر ایران ( جمعیت شیر و خورشید سرخ قبلی ) بود در ابتدا با 50 تخت به عنوان بیمارستان یا زایشگاه 50 تختخوابی شروع بکار نمود. بیمارستان شهید مدرس با 104 تخت مصوب ، دولتی ، تک تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر ارائه خدمت می نماید .

از اواخر سال 1384 بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر تحویل شبکه بهداشت و درمان شد و از تاریخ 1385 شروع به کار نمود و اتاق های عمل و بخش های جراحی و اطفال و نوزادان از بیمارستان شهید مدرس به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) منتقل شد .


 

بخشهای فعال بیمارستان عبارتند از:

 

1- بخش اورژانس : اورژانس آقایان 2 تخت، اورژانس خانم ها 2 تخت، CPR 1 تخت، سرم تراپی 3 تخت خواهران و 3 تخت برادران

 

2- بخش تخت نظر با ظرفیت 17 تخت

 

3- بخش نرولو‍‍‍‍ِ‍‍‍‍ژي با ظرفیت 20 تخت که 4 تخت آن تخت روان می باشد.

 

4- بخش داخلی با ظرفیت 22 تخت

 

5- بخش عفونی با ظرفیت 10 تخت

 

6- بخش قلب با ظرفیت 20 تخت

 

7- بخش سی سی یو با ظرفیت 8 تخت

 

8- بخش دیالیز با ظرفیت 17 تخت که در شیفت شب 9 بیمار پذیرش می شود.(بصورت شب در ميان)

 

9- بخش آي سي يو با ظرفيت 4 تخت

 

بخشهای پاراکلینیک عبارتند از:

 

1-   آزمایشگاه تشخیص طبی

 

2- رادیولوژی

 

3- سونوگرافی و ماموگرانی

 

4- اکوکاردیو گرافی

 

5- هولترمانیتورینگ

 

6- آندوسکوپی

 

7- کولونوسکوپی

 

8- تست ورزش

 

9- اسپیرو متری

 

10- درمانگاه دیابت

 

11- تالاسمی و هموفیلی

 

12- درمانگاه تخصصی