بیمارستان 96تختخوابی حضرت ابوالفضل کاشمر

 

تلفن:55238300-051باده خط
نمابردفتر ریاست:05155251861
نمابر دفتر خدمات پرستاری:55251865-051
پست الکترونیکی:abolfazl.h.k[at]mums.ac.ir
رسالت بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر(mission) ارزشها values  : بیانیه چشم انداز:VISION
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) با 101 تخت مصوب جنرال ، دولتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکیه بر الطاف الهی با رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ کرامت انسانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی به ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی با کیفیت بالا و ایمن در سطح تخصصی ، آموزش دانش و مهارتهای بالینی به فراگیران پیراپزشکی پرداخته تا در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه بر اساس استانداردها نقشی موثر و سازنده ای داشته باشیم.

*کرامت انسانی

*عدالت

*اخلاق حرفه ای

*ارج نهادن به جایگاه والای علم وعالم

*مشتری محوری

*ارتقاء مستمر کیفیت

*پاسخگویی

*مسئولیت پذیری

*مشارکت
 اين بيمارستان مصمم است در راستاي انجام ماموريت خود در افق زماني 5ساله امكان دسترسي آسان مردم به خدمات درماني، بهداشتي، آموزشي مورد نياز در كليه زمينه هاي مرتبط را با كيفيت مطلوب و رعايت اخلاق حرفه اي و با حداقل تحميل هزينه بر گيرندگان و رعايت استانداردهاي خدمت در اين بخش را فراهم آورد. و با ارائه خدمات درماني تخصصي و فوق تخصصي (عروق، مغز و اعصاب،...) بهترین در جنوب غربي استان خراسان رضوي به عنوان قطب پوشش دهنده شهرستانهاي مجاور  قرار گيرد.